Pravidla ubytování

Pravidla ubytování, obecné podmínky ,ubytovací řád, storno podmínky

Objednání a rezervace ubytování

– ubytování je možné objednat e-mailem , případně telefonicky

Ceny ubytování

– cena ubytování je stanovena dle ceníku na našich internetových  stránách

– cena za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele nebo v hotovosti před začátkem

doby sjednaného ubytování ( v termín začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele )

Storno podmínky

– v případě zrušení rezervace objednavatelem  ve lhůtě do 21 dní před plánovaným příjezdem nepožaduje ubyvatel žádné storno poplatky

–  při zrušení rezervace 20-14 dní bude jako storno poplatek účtováno 30 /  z celkové ceny pobytu

– při zrušení rezervace 13 -2 dny bude jako storno polatek účtováno 50 / z celkové ceny pobytu

–  při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude storno poplatek účtován 100 / z celkové ceny pobytu.

Začátek a konec ubytování

–  ubytovat je možné pouze osoby ,které se prokáží platným dokladem totožnosti . Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.

– ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí a zvířaz.

– pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den ,zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.

– užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovaným a ubytovatelem

– příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 15-18 hodinou , v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10.hodin ( po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit)

– při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další ubytovací den.

Pravidla ubytování

– ubytovaný má právo užívat pokoj se sociálním zařízením , společné prostory penzionu , vyhrazené místo na uložení kol, posezení v pergole včetně herního prvku pro děti a parkovací místo v areálu penzionu.

– v celém objektu penzionu je zakázáno kouřit

– návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele

– v době od 22.00 – 7.00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid

– při odchodu z pokoje je ubytovaný povinen vypnout spotřebiče , uzavřít okna ,přesvědčit se ,že jsou uzavřeny vodovodní uzávěry.

– v případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit

– v případě ,že host předá pokoj poškozený,zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši a to na výzvu penzionu nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení výzvy, případně s veškerými náklady spojenými s vymáháním takové pohledávky.

– ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.

– ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedené pravidla ubytování. V případě ,že jsou tato pravidla porušena má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.

– ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby , které jsou s ním ubytovány.

– každý host je povinen ve všech zařízeních šetřit vodou a elektrickým proudem

– za ztrátu , silné znečištění , nebo roztržení ložního prádla a ručníků, je host povinen zaplatit náhradu ,určenou správou penzionu.

– znečistí -li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očistěna ,je rovněž povinen zaplatit škodu určenou správou penzionu

– host penzionu má možnost jakoukoli konzomaci v cafe- baru Poutník na účet vedený k jeho ubytování a to po nahlášení údajů z ubytování . Host je povinen před odjezdem uhradit veškeré pohledávky ,které jsou na jím užívaný pokoj evidovány.

Těšíme se na Vaši návštěvu